T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Korkuteli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Korkuteli Devlet Hastanesi >

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Yönetm Birimi Faaliyetleri

Güncelleme Tarihi: 22/11/2018

Hastanemiz; T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Sağlıkta Hizmet Kalite Standartlarına göre Kalite Yönetim Birimini oluşturmuş ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir

Her zaman kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen hastanemizde verilen hizmetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi de aynı derecede önem taşımaktadır. Yapılan ölçümlerin sonuçları değerlendirilerek hastalarımıza daha iyi hizmet sunmak için aldığımız kararlarda yol gösterici olarak kullanılmaktadır.

 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları ve Kamu Hastaneleri Verimlilik Yerinde Değerlendirme çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
 • Bölüm hedeflerine, indikatörlere, göstergelere yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 • İç tetkikler ve öz değerlendirmeler sonucunda hastanedeki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek.
 • Hasta ve Çalışan Dilek-Temenni Ve Önerilerini analiz edip, değerlendirme.
 • Birim kalite sorumlusu tarafından takip edilen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek.
 • Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişiklikleri takip etmek.
 • Kalite yönetim sistemi ve SHKS ile ilgili eğitim faaliyetlerinin Eğitim Koordinatörlüğü kapsamında değerlendirmek.
 • Resmi kuruluşlar tarafından istenen istatistiki verilerin hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi amacıyla Başhekimliğe göndermek.
 • Her ay sağlık bakanlığının istediği istatistiki verilerin ilgili kuruluşların web sitesinden girişini yapmak.
 • Sağlıkta Hizmet Kalite standartları ve Kamu Hastaneleri verimlilik yerinde değerlendirme rehberi çerçevesinde hazırlanan; yazılı düzenlemeleri kontrol etmek, yazılı düzenlemelerin revizyonunu yapmak veya takip etmek.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek.
 • SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıların takibini yapmak.
 • Kalite yönetim sistemine yönelik uluslar arası ve ulusal bilimsel ve akademik çalışmalar yapmak.