T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Korkuteli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Korkuteli Devlet Hastanesi >

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Vizyon & Misyon & Değerler

Güncelleme Tarihi: 22/11/2018

MİSYONUMUZ

Hastanemizde en son teknoloji ile yenilenen birimleri ve alanında güvenilir uzman kadrosuyla kesintisiz, hızlı ve kaliteli tanı ve tedavi hizmeti sunmak, uluslar arası hizmet kalite standartlarına uygun, toplumsal iletişime açık, hasta memnuniyeti odaklı,kolay ulaşılabilir,dinamik yapısı ile değişen hizmet ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlayabilen ,yasa ve mevzuatlar çerçevesinde ve profesyonel kamu sağlık hizmetleri sunmaktır.

VİZYONUNUZ

Güçlenen altyapı ve kurumsal yapısı ile alanında uzman doktor kadrosu, deneyimli sağlık çalışanları ile takım çalışması içinde , ülkemizde ve dünyada medikal alandaki en son gelişmeleri yakından takip ederek ve tıbbi teknolojiye ayak uydurarak,dünya standartlarında çağdaş sağlık hizmeti sunmak,bölgemizde birinci sırada tercih edilen,hizmet birimleri ve hizmet kalitesi ile lider, sunduğu sağlık hizmeti ile güven oluşturan,yeniliklere açık ve saygın bir kamu hastanesi olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

İnsan  Odaklılık: Hastanenin örgütlenmesinde çalışanlar açısından ve hizmetlerin sunulmasında hizmetten yaralananlar açısından bütün faaliyet ve kararlarda insan odaklılık esastır.  Bu bağlamda hasta hakları, çalışan hakları, hasta ve çalışan güvenliği kuralları esas alınarak hasta ve hasta yakını,çalışan  memnuniyeti,kurum yararı gözetilerek kalitenin sağlandığı hizmet ortamı oluşturmak ana amaçtır.

 Güven:  Sağlık hizmetleri, hastane çalışanları ile hasta ve hasta yakınları, hastane yönetimi ile hastane çalışanları ve hasta-hasta yakınları arasında  güven unsuru üzerinde yapılanmaktadır. Hastanemize duyulan güveni arttırmak ve mevcut güven ortamını n bozulmasını engellemek için faaliyetlerde bulunmak amaçtır.

Hakkaniyet: Hiçbir ayrım yapmadan bütün kişilerin hastaneden hizmet alırken her durumda eşit muamele gördüğü bir ortam oluşturulmuştur. Hizmetin kullanımında öncelik ihtiyaca göre oluşacaktır. Eşit ihtiyaçtaki kişilerin hizmete erişiminde eşit haklar taşıması temel ilkedir.

 Şeffaflık: Hastane  yönetimi ile hastane çalışanları arasındaki güven ortamını sağlamak , sorumluluk ve faaliyetlerin bütün çalışanlar tarafından iyice anlaşılıp desteklenmesini sağlamak amacı ile  politikalarımız ve yönetim prensiplerimiz, düzenli periyotlarda çalışanlarımızla ilgi ve yetki düzeylerine göre paylaşılmakta ve geri dönüşümler değerlendirilmektedir. 

Verimlilik: Kaynakların amaca yönelik olarak örgütlenmesinde ve hizmet verilen toplumun sağlık düzeyine en fazla katkının sağlanmasında gereken bilgi, teknoloji ve sistem ile çalışılmaktadır.

 Etkililik: Hizmetlerin bilimsel kanıtlar ışığında yararı en çok olacak şekilde ve hasta ve çalışanları riske atmadan sunulduğu bir ortam sağlamaktır.

Zamanlılık:Teşhis,tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir zaman aralığı içerisinde sunulmasıdır.

Süreklilik: Tıbbi hizmetlerin kronolojik, disiplinerler arası ve tedavinin tamamlanması sonrası devamlılığının sağlanmasıdır.