T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Korkuteli Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Korkuteli Devlet Hastanesi >

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Amaç ve Hedeflerimiz

Güncelleme Tarihi: 22/11/2018

  1. AMAÇ: Hastane misyon,vizyon ,değerleri parallelinde toplumsal ihtiyaçları ,fiziksel özellikleri ve mali kriterleri göz önüne alarak kurum amaç ve hedefleri belirlenmelidir.
  2. KAPSAM : Korkuteli Devlet Hastanesi tüm birimleri
  3. SORUMLULAR: Korkuteli Devlet Hastanesi tüm birimleri
  4. KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

      AMAÇ-1:SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK

      HEDEF-1A:Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin zamanında ,uygun  ve hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,

      HEDEF-1B: Hastanemizde hizmet birimlerinin etkinliklerini arttırmak amacı ile  eksikliklerini tamamlamak,optimal şartlarda çalışır duruma getirmek,

      HEDEF-1C:Yoğun bakım, palyatif tıbbi hizmet birimlerinin etkinliğinin arttırılması

      HEDEF-1D:Yataklı servislerde yatak sayısını arttırmak,faal olmayan servisleri çalışır duruma getirmek,hasta yatış oranlarını arttırmak,

       AMAÇ-2:HASTANE ALT YAPI,DONANIM,CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

       HEDEF-2A:Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite ,verimlilik doğrultusunda  gerek görülen tüm alt yapı,cihaz,donanım eksikliklerini gidermek,

       HEDEF-2B:Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak,

       HEDEF -2C:Mevcut kullanılır cihazların tamir,bakım ve kalibrasyonlarını yapmak,

       HEDEF-2D:Hastanemizde daha önce yapılan verimlilik ve kalite değerlendirmelerinde görülen eksikliklerin giderilmesi

       AMAÇ-3:HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER  YAPMAK,

       HEDEF-3A:Hastanenin elektrik tüketimini azaltmay a yönelik düzenlemeler yapmak,

       HEDEF-3B:Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli kullanımını sağlamak,

       HEDEF-3C:Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında  dinlenebileceği  personel ve doktor  dinlenme odasını aktif hale geçirmek,

       AMAÇ-4:HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK,

       HEDEF-4A:Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

       HEDEF-4B:Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek,

       HEDEF-4C:İhtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını arttırmak,

       HEDEF-4D:Sertifikası olan çalışanları sertifikalı oldukları birimlerde çalışmasını sağlamak

      AMAÇ-5:HASTA,HASTA YAKINLARI,HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ 

       ARASINDA İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK,

       HEDEF5A:Hastane çalışanlarına hasta hakları,vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,

       HEDEF-5B:Dilek şikayet kutularındaki istekleri,şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak,

       HEDEF-5C:Hastane hizmetleri ile ilgili tanıtıcı broşürleri hazırlamak,hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak.